Orgány RKZL Nitra

 

Prezídium RKZL Nitra

P4050476    

MUDr. Július Ladický

prezident RKZL Nitra


   

MUDr. Pavol Kapsa

viceprezident RKZL Nitra


P4050467  

MUDr. Zuzana Chlebová

OKZL Levice


P4050463  

MUDr. Viera Kostolániová

OKZL Nové Zámky


P4050464  

MUDr. Peter Lendvay

OKZL Komárno

     

Rada RKZL Nitra

P4050476    

MUDr. Július Ladický

prezident RKZL Nitra


P4050462  

MUDr. Ľubomír Kováč

viceprezident  RKZL Nitra


 

P4050463  

MUDr. Viera Kostolániová

OKZL Nové Zámky


P4050464  

MUDr. Peter Lendvay

OKZL Komárno


   

MUDr. Róbert Figura

OKZL Nitra


P4050467  

MUDr. Zuzana Chlebová

OKZL Levice


P4050470  

MUDr. Jaroslava Szarková

OKZL Nové Zámky


foto  

MDDr. Janka Štefániková

OKZL Komárno


foto  

MUDr. Pavol Kapsa

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Mária Čáčiková

OKZL Topoľčany

 

Kontrolný výbor

foto  

MUDr. Anna Figurová

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Márius Meluš

OKZL Topoľčany


foto  

MUDr. Ján Parák

OKZL Levice


foto  

MUDr. Anna Šipulová

OKZL Komárno


foto  

MUDr. Klára Králik Miskolczy

OKZL Nové Zámky

     

Delegáti snemu

foto  

MUDr. Kapsa Pavol

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Kostolániová Viera

OKZL Nové Zámky


foto  

MUDr. Kováč Ľubomír

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Hranaiová Silvia

OKZL Nitra


 

 


foto  

MUDr. Lendvay Peter

OKZL Komárno


foto  

MDDr. Janka Štefániková

OKZL Komárno


foto  

MUDr. Rakovský Vladimír

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Rada Miroslav ml.

OKZL Nitra

 foto